Samen op zoek naar de oorsprong / de wortels van uw klacht.

Werkwijze

Achtergrond:
Sinds 2013 ben ik werkzaam als fysiotherapeut en later ook als kinderfysiotherapeut. Binnen deze reguliere behandelwijze heb ik veel kennis en kunde mogen opdoen met betrekking tot het bewegingsapparaat en de motorische ontwikkeling. Echter merkte ik dat ik steeds meer interesse begon te ontwikkelen voor de complementaire geneeskunde. Zodoende ben ik de opleiding Kinesiologie en Chinese Geneeskunde (TCM) gaan volgen. Momenteel ben ik nog bezig met de opleiding acupunctuur. Deze verwacht ik in 2025 af te ronden waarna ik mijn aanbod nog verder kan uitbreiden. Door de combinatie van reguliere en complementaire scholing kan ik u op een veilige en verantwoorde manier begeleiden in uw behandeltraject. 

Intake en onderzoek:
De focus van het onderzoek ligt op het zoeken naar onderliggende oorzaken en relaties tussen uw klachten. Pas wanneer de oorzaken van uw klachten duidelijk zijn, zullen we starten met de behandeling. Binnen mijn praktijk werk ik volgens een holistische benaderingswijze waarbij we kijken naar de mens als geheel. Net als in de natuur is ook in ons lichaam alles onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er zal daarom ook veel tijd worden besteed aan de anamnese en het diagnostisch onderzoek. Uw complete gezondheid zal hierbij in kaart worden gebracht. Denk daarbij aan vragen
over uw medische achtergrond, medicijngebruik, voedingspatronen, slaap, stoelgang, uw leef- en werkomstandigheden en sport en ontspanning. 

Behandeling:
Afhankelijk van de gestelde diagnose zal er een behandelplan worden opgesteld rekening houdend met uw eigen visie en verwachtingen. Naast de behandeling in de praktijk zult u ook adviezen en/of oefeningen meekrijgen voor thuis.